Кой най-често страда от алергия

В света от различни видове алергии страда около 20% от населението и неслучайно се заговори за епидемия от алергични заболявания още повече, че според Световната Здравна Организация техният брой непрекъснато расте.

Доста широко разпрастранено е мнението, че основен виновник за това е химизацията на заобикалящата ни среда. Наистина вездесъщата химия е в основата на зачестяващите случаи на кожна алергия, но при дихателните алергии нещата не са така прости. Основен виновник за тези алергии са някои вродени особености на имунната система и предразположеността към тях се предава от поколение на поколение. Установено е, че ако и двамата родители са алергични, е налице вероятност до 70 % и тяхното дете да страда от алергия. Ако само единият родител е алергичен, то опастността и детето да бъде алергично намалява наполовина, а ако и двамата родители не са алергични, съществуващият риск тяхното дете да бъде с алергия е едва 7%. Все пак и тук голяма роля играе химизацията на заобикалящия ни свят и промишлената замърсеност на въздуха.

Учени от цял свят съобщават, че в големите промишлени центрове, където има много заводи и автомобили, броят на алергичните хора е много по-висок, отколкото на село. Интересно е изследването направено от сътрудници към Института по Хигиена на околната среда в Дюселдорф, обхванало 48 деца от силно замърсения Кьолн и 72 деца от малкото градче Боркен в Мюнхенската област.Със съгласието на родителите от децата до шест годишна възраст били вземани кръвни проби, които били тестувани за откриването на бензол, толуол и олово. Било установено, че в кръвта на децата от Кьолн толуолът бил със 71 % повече, бензолът – с 56 % повече, а оловото – с 16 % повече в сравнение с децата на село. Обяснението е, че гореизброените вещества се отделят от ауспусите на автомобилите и от многобройните заводски комини. Изследванията показали категорично и пряката зависимост между химическата замърсеност на околната среда и между процента на децата с алергия към растителни полени. Докато в Боркен алергични били едва 9 % от децата, то в Кьолн децата с алергии били повече от 16 %. Установило се и, че повече от 25 % от децата, които прекарват повече от един час по улиците с интензивен автомобилен поток, са склонни към алергични реакции, докато при децата, прекарващи по-малко от час на тези улици, процентът бил под 11. По този начин било доказано категорично, че същствува правопропорционална зависимост между изгорелите газове от колите и между броя на хората с алергии. На какво се дължи тази зависимост ? Учените вече са установили разлики в състава на поленовия прах от растения от един и същи вид, които са виреели на различни места. Колкото по-силно е бил замърсен въздухът в районите, където виреели растенията, толкова по-голямо количество газови органични молекули са били полепнали по повърхността на растителните полени и те в много по-голяма степен провокирали алергични реакции, отколкото чистите растителни полени. Освен това, по гореспоменатия начин се формират и качествено нови алергени, които биха могли да отключат алергична реакция. Интересно е съобщението на австрийски физиолози от Института по всеобща и експериментална патология към Университета във Виена. В него се твърди, че алергизиращи могат да бъдат не само полените на брезите, но и техните листа, ако дърветата растат на места с интензивно автомобилно движение. Други изследвания показват, че в стресови ситуации, а за растенията под стресова ситуация се разбира силно замърсяване на околната среда, последните синтезират по-голямо количество белтъци, които биха могли да окажат алергизиращо действие върху човека.

Медицинските наблюдения и статистики от последните години сочат, че хората с по-висок жизнен стандарт и активно подлагащи се на имунна профилактика страдат по-често от алергични заболявания.

©Copyright 2013 - 2020 Медицински Център Фитолек ЕООД - Д-р Мариян Иванов | Всички Права Запазени!

Re-Design & Development Belanimus EOOD